Personalidad y obra del historiador D. Mauro Luzón de Castelló y Ferrer

Xesús Ferro Couselo
Autor/a
Florentino López Cuevillas
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xesús Ferro Couselo e resposta do excelentísimo señor don Florentino López Cuevillas.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 16 de setembro de 1951 no refectorio do mosteiro de San Rosendo de Celanova.

A presente edición elaborouse a partir dos manuscritos orixinais custodiados no arquivo da Real Academia Galega.

Cuberta para Personalidad y obra del historiador D. Mauro Luzón de Castelló y Ferrer
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2015