Da épica na Galicia medieval

Xosé Filgueira Valverde
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Sinopse

Discurso de ingreso como membro de número da Real Academia Galega do ilustrísimo señor don Xosé Filgueira Valverde e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número. No acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución o presidente, Manuel Casás.

Xosé Filgueira Valverde formaba parte deste grupo de académicos, exentos da presentación do seu discurso pola entrada en grupo. Non obstante, presentou o discurso regulamentario.

A presente edición elaborouse a partir da edición orixinal do discurso, publicada no ano 1973 pola Real Academia Galega.

Cuberta para Da épica na Galicia medieval
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2015