Castelao i a tradición galeguista

Ánxel Fole
Autor/a
Sebastián Martínez-Risco y Macías
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Ánxel Fole Sánchez e resposta do excelentísimo señor don Sebastián Martínez-Risco Macías.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 5 de outubro de 1963 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para Castelao i a tradición galeguista
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Código electrónico JP (27)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2015