Pondal e a súa obra

Evaristo Martelo Paumán
Autor/a
Uxío Carré Aldao
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 16 de xuño de 1921 no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Evaristo Martelo Paumán e resposta do excelentísimo señor don Uxío Carré Aldao.

A presente edición elaborouse a partir dos manuscritos orixinais custodiados no arquivo da Real Academia Galega.

Cuberta para Pondal e a súa obra
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2015