Pondal e a súa obra

Evaristo Martelo Paumán
Autor/a
Uxío Carré Aldao
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Evaristo Martelo Paumán e resposta do excelentísimo señor don Uxío Carré Aldao.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 16 de xuño de 1921 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A presente edición elaborouse a partir dos manuscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Cuberta para Pondal e a súa obra
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2015