El renacimiento de la literatura regional

José Antonio Parga Sanjurjo
Autor/a
Manuel Murguía
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don José Antonio Parga Sanjurjo e resposta do excelentísimo señor don Manuel Murguía.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 28 de setembro de 1907 no Salón de Actos do Concello de Lugo.

A presente edición elaborouse a partir dos manuscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Cuberta para El renacimiento de la literatura regional
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2015