Noriega entre os poetas do seu tempo

José Trapero Pardo
Autor/a
Álvaro Cunqueiro
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don José Trapero Pardo e resposta do excelentísimo señor don Álvaro Cunqueiro Mora.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 5 de xuño de 1971 no Círculo das Artes de Lugo.

A presente edición elaborouse a partir dos mecanoscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Cuberta para Noriega entre os poetas do seu tempo
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2015