Días, hechos y hombres de la Real Academia Gallega

Ramón Villar Ponte
Autor/a

Sinopse

Con ocasión de celebrar o importante diario galego Faro de Vigo o centenario da súa publicación, apareceu nas súas columnas un magnífico estudo da nosa Academia feito polo seu ilustre numerario don Ramón Villar Ponte. A Xunta de Goberno, aproveitando tan excelente ocasión, adoptou o acordo de editar nun folleto a historia da Academia do numerario Villar Ponte, coas ampliacións do caso que non puideron sinalarse no reducido espazo con que contou para o seu obxecto. Este, con gran dilixencia ultimou o traballo que vai a continuación.

Cuberta para Días, hechos y hombres de la Real Academia Gallega
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Data de publicación (01)
1953