A xeración do 16

Ramón Villar Ponte
Autor/a
Ramón Cabanillas
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Ramón Villar Ponte e resposta do excelentísimo señor don Ramón Cabanillas Enríquez.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 16 de xuño de 1951 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A presente edición elaborouse a partir da edición orixinal publicada no ano 1977 pola Real Academia Galega.

Cuberta para A xeración do 16
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2015
Data de publicación da versión impresa (19)
1977