Irmandades da Fala: oratoria e prosa non ficcional. Antoloxía

Henrique Monteagudo
Editor/a literario/a

Sinopse

 

Índice

Limiar.
Henrique Monteagudo

I. Un tempo novo: agromar das Irmandades (1916 - 1920)

 • A bandeira ergueita (1916).
  Antón Vilar Ponte
 • Discurso ao fundarse a Irmandade en Santiago (1916).
  Lois Porteiro Garea
 • Teoría do nacionalismo galego (1918).
  Vicente Risco
 • Arte e galeguismo (1919).
  Alfonso D. R. Castelao

II. A afirmación: das Irmandades a Nós (1920 - 1930)

 • Teoría do nacionalismo galego (1920).
  Vicente Risco
 • Arte nova (1920).
  Vicente Risco
 • Divulgacións enxebristas (1920).
  Johán Vicente Viqueira
 • Dos nosos valores (1920).
  Antón Vilar Ponte
 • O sentimento da terra na raza galega (1920).
  Vicente Risco
 • Dos nosos tempos (1920).
  Florentino López Cuevillas
 • [A paisaxe e a aldea. Para unha estética da paisaxe. Unha aldea da Bocarribeira] (1922).
  Ramón Otero Pedrayo
 • Máis alá! (1922).
  Manuel Antonio / Álvaro Cebreiro
 • Verbo da prosa galega (1924).
  Antón Lousada Diéguez
 • Da renacenza galega. A evolución do galego e os seus críticos (1926).
  Vicente Risco
 • Sobre o tempo de hoxe (1928).
  Ramón Otero Pedrayo
 • O idioma galego na nosa vida e na nosa cultura (1928).
  Vicente Risco
 • Romantismo. [Unha esculca nas súas orixes] (1929).
  Ramón Otero Pedrayo
 • As aguias do imperio e a barca apostólica (1930).
  Ramón Otero Pedrayo

III. Recobrando o pulo (1930)

 • A significación espiritual do Día da Galiza (1930).
  Ramón Otero Pedrayo
 • O galeguismo na arte (1930).
  Alfonso D. R. Castelao
 • A nosa definción autonomista (1930).
  Valentín Paz Andrade

IV. Epílogo: balance, reformulación e controversia (1933 - 1935)

 • Nós, os inadaptados (1933)..
  Vicente Risco
 • Verbas de chumbo (1935)..
  Alfonso D. R. Castelao
 • O que vai de 1916 a 1936 (1935)..
  Antón Vilar Ponte

Referencias

Bibliografía ampliada

Cuberta para Irmandades da Fala: oratoria e prosa non ficcional. Antoloxía
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-87-87987-96-0
Número de depósito legal (17)
C. 1106-2016
Data de publicación (01)
2016