Tempo das Irmandades. Antoloxía de poesía

Xosé Ramón Pena
Editor/a literario/a

Sinopse

A organización dos materiais desta antoloxía orientouse arredor do proceso das diferentes respostas que os diferentes autores viñeron dar ao chamamento de renovación e posta ao día da nosa literatura lanzado desde os sectores máis dinámicos das Irmandades da Fala.

Así pois, a organización vén xirar arredor deses tres (catro) eixes fundamentais:

– Representantes da dirección tradicionalista: e de aí os nomes de Noriega Varela e Crecente Vega.
– “Estética nacional”: desde logo, Ramón Cabanillas ocupa a maior parte desta opción; ao seu lado xorden os nomes de Gonzalo López Abente e Victoriano Taibo.
– “Vangarda enxebre”: Luís Amado Carballo, pero tamén Euxenio Montes, Manuel Luís Acuña, Eduardo Blanco Amor e Xosé Otero Espasandín conforman o conxunto.
– “Vangarda rupturista”: con certeza, Manuel Antonio; canda del, Álvaro Cunqueiro e Federico García Lorca.

Dous autores de máis complexa adscrición –Roberto Blanco Torres e Fermín Bouza Brey– completan a nosa selección: unha escolma representativa das principais direccións polas que transitou a poesía galega no tempo das Irmandades e que perduran no tempo para conformaren un apartado esencial no patrimonio das nosas letras.

Cuberta para Tempo das Irmandades. Antoloxía de poesía
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-98-4
Número de depósito legal (17)
C. 2073-2016
Data de publicación (01)
2016