El idioma gallego en la Edad Media

Leandro Carré Alvarellos
Autor/a
Xosé Filgueira Valverde
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Leandro Carré Alvarellos e resposta do excelentísimo señor don Xosé Filgueira Valverde.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 3 de marzo de 1945 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A presente edición elaborouse a partir da edición orixinal publicada no ano 1973.

Cuberta para El idioma gallego en la Edad Media
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2016
Data de publicación da versión impresa (19)
1973