De Roma ata Lixboa: estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses

Elsa Gonçalves
Autor/a
Joao Dionísio
Editor/a literario/a
Henrique Monteagudo
Editor/a literario/a
María Ana Ramos
Editor/a literario/a

Sinopse

Cuberta para De Roma ata Lixboa: estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-946005-1-7
Número de depósito legal (17)
C. 2269-2016
Data de publicación (01)
2017