Baixo o límite

Chus Pato
Autor/a
Francisco Fernández Rei
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción pola ilustrísima señora dona Chus Pato e resposta do excelentísimo señor don Francisco Fernández Rei.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 23 de setembro de 2017 no Paraninfo do IES Otero Pedrayo de Ourense.

Cuberta para Baixo o límite
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-946005-8-6
Número de depósito legal (17)
C. 1254-2017
Data de publicación (01)
2017