Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia

Uxío Torre Enciso
Autor/a
Isidro Parga Pondal
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Uxío Torre Enciso e resposta do excelentísimo señor don Isidro Parga Pondal.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 24 de outubro de 1970 no Paraninfo do Instituto de Ensino Medio Feminino da Coruña.

A presente edición elaborouse a partir da edición orixinal publicada no ano 1970 pola Real Academia Galega.

Cuberta para Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2017