Valores históricos y estéticos que intervienen en la formación del arte románico

Manuel Chamoso Lamas
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Manuel Chamoso Lamas e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 26 de maio de 1956 no Salón de Sesións do Pazo Municipal da Coruña.

A presente edición elaborouse a partir do mecanoscrito orixinal custodiado no Arquivo da Real Academia Galega.

Cuberta para Valores históricos y estéticos que intervienen en la formación del arte románico
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2018