Los músicos del Pórtico de la Gloria

Antonio Iglesias Vilarelle
Autor/a
Xosé Filgueira Valverde
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción, polo excelentísimo señor don Antonio Iglesias Vilarelle e resposta do excelentísimo señor don Xosé Filgueira Valverde.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 29 de decembro de 1951 no paraninfo do Instituto Nacional de Ensino Medio de Pontevedra.

A presente edición elaborouse a partir da orixinal publicada no ano 1952 en El Museo de Pontevedra, 25-26 (vol. VII), [35]-68.

Cuberta para Los músicos del Pórtico de la Gloria
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2018