A lingua no CEIP Agro do Muíño

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Autor/a

Sinopse

Este informe ten como finalidade presentar unha análise sociolingüística do CEIP Agro do Muíño, situado no concello de Ames, co obxectivo de deseñar o plan de normalización do centro. Con este fin realizouse unha contextualización sociodemográfica e sociolingüística da situación da infancia a nivel galego e, posteriormente, achéganse datos sobre a comarca de Santiago de Compostela, na que se integra o centro.

Cuberta para A lingua no CEIP Agro do Muíño

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2018