As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade. Roseiras e paxariños nas cantigas dun serán

Antonio Fraguas Fraguas
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 8 de maio de 1956 no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Antonio Fraguas Fraguas e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

A presente edición elaborouse a partir dos mecanoscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Para facilitar o acceso do público escolar aos textos, estes foron adaptados ás Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, aprobadas en 2003.

Pódense consultar os manuscritos orixinais na web da Real Academia Galega (academia.gal).

 

Xunta de Galicia     Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Cuberta para As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade. Roseiras e paxariños nas cantigas dun serán
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-947823-9-8
Número de depósito legal (17)
C. 655-2019
doi (04)
https://doi.org/10.32766/rag.342
Data de publicación (01)
2019