As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade. Roseiras e paxariños nas cantigas dun serán

Antonio Fraguas Fraguas
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 8 de maio de 1956 no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Antonio Fraguas Fraguas e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

A presente edición elaborouse a partir dos mecanoscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Para facilitar o acceso do público escolar aos textos, estes foron adaptados ás Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, aprobadas en 2003.

Pódense consultar os manuscritos orixinais na web da Real Academia Galega (academia.gal).

 

     

Cuberta para As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade. Roseiras e paxariños nas cantigas dun serán
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-947823-9-8
Número de depósito legal (17)
C. 655-2019
doi (04)
https://doi.org/10.32766/rag.342
Data de publicación (01)
2019