Manuel Linares Rivas, comediógrafo contemporáneo

Joaquín Freire de Andrade
Autor/a
Leandro Carré Alvarellos
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Joaquín Freire de Andrade e resposta do excelentísimo señor don Leandro Carré Alvarellos.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 30 de novembro de 1956 no Salón de actos da Pazo Municipal da Coruña.

A presente edición elaborouse a partir dos mecanoscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

 

     

Cuberta para Manuel Linares Rivas, comediógrafo contemporáneo
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
doi (04)
https://doi.org/10.32766/rag.349
Data de publicación (01)
2019