La mitología del agua en el noroeste hispánico

Fermín Bouza-Brey Trillo
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Fermín Bouza-Brey Trillo

O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número. No acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución o presidente, Manuel Casás.

Os académicos que ingresaron nesta cerimonia foron:
     - Fermín Bouza-Brey Trillo
     - Salustiano Portela Pazos
     - Manuel Vázquez Seijas
     - Atanasio López
     - Samuel Eiján
     - Gonzalo López Abente
     - Jesús Carro García
     - Aureliano Pardo Villar
     - José Baldomir
     - Antonio Couceiro Freijomil
     - Francisco Vales Villamarín
     - Celestino Sánchez Rivera
     - Gonzalo Brañas Fernández
     - Ramón María Aller Ulloa
     - Fernando Cortés Bugía
     - Paulino Pedret Casado
     - Xosé Fernando Filgueira Valverde
     - Florentino López Cuevillas
     - Rafael González Villar

A presente edición elaborouse a partir da edición orixinal publicada no ano 1973.

 

     

Cuberta para La mitología del agua en el noroeste hispánico
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
doi (04)
https://doi.org/10.32766/rag.350
Data de publicación (01)
2019