El sentimiento lírico materno en la pintura de Ovidio Murguía

José Luís Bugallal y Marchesi
Autor/a
Xosé Filgueira Valverde
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don José Luís Bugallal y Marchesi e resposta do excelentísimo señor don Xosé Filgueira Valverde.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 4 de xaneiro de 1951 no Salón de Actos do Pazo municipal da Coruña.

A presente edición elaborouse a partir da edición orixinal do discurso, publicada no ano 1951 pola Real Academia Galega.

 

     

Cuberta para El sentimiento lírico materno en la pintura de Ovidio Murguía
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
doi (04)
https://doi.org/10.32766/rag.352
Data de publicación (01)
2019