Hechos y trágica muerte de D. Alonso Pérez de Vivero

Enrique Chao Espina
Autor/a
Sebastián Martínez-Risco
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Enrique Chao Espina e resposta do excelentísimo señor don Sebastián Martínez-Risco.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 24 de abril de 1954 no Salón de Actos do Pazo municipal da Coruña.

A presente edición elaborouse a partir da edición orixinal do discurso, publicada no ano 1954, no Boletín de la comisión provincial de monumentos de Lugo (41-44, p. 80-96). A resposta de Sebastián Martínez-Risco recuperouse do mecanoscrito orixinal, conservado no Arquivo da Real Academia Galega.

 

     

Cuberta para Hechos y trágica muerte de D. Alonso Pérez de Vivero
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
doi (04)
https://doi.org/10.32766/rag.356
Data de publicación (01)
2019