Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía

Ricardo Carballo Calero
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 17 de maio de 1958 no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Ricardo Carballo Calero e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recollidos no presente volume celebrouse o 17 de maio de 1958 no salón de actos do Pazo Municipal da Coruña.

Esta edición elaborouse a partir da orixinal publicada no ano 1959 por Ediciones Celta (Lugo).

Para facilitar o acceso do público escolar aos textos, estes foron adaptados ás Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, aprobadas en 2003.

Cuberta para Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Ed. impresa
ISBN-13 (15)
978-84-17807-01-6
Número de depósito legal (17)
C. 768-2020
doi (04)
https://doi.org/10.32766/rag.366