A terra e a poesía de Pondal

Gonzalo López Abente
Autor/a

Sinopse

Discurso presentado na sesión extraordinaria celebrada no Paraninfo da Universidade Literaria de Santiago de Compostela o día 27 de xullo de 1941.

O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás.

Gonzalo López Abente formaba parte deste grupo de académicos. O seu discurso de ingreso na Institución, A terra e a poesía de Eduardo Pondal, foi publicado pola Real Academia Galega en 1965.

Cuberta para A terra e a poesía de Pondal
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Data de publicación (01)
1965