Discurso leído en La Coruña el día 30 de septiembre de 1906 en la solemne inauguración de la Real Academia Gallega.

Leandro de Saralegui y Medina
Autor/a

Sinopse

Discurso lido na sesión inaugural da Real Academia Galega polo excelentísimo señor don Leandro Saralegui y Medina.

O solemne acto académico no que foi lido o discurso recolleito no presente volume celebrouse o día 30 de setembro de 1906 no Salón de festas da Reunión de Artesáns da Coruña.

Cuberta para Discurso leído en La Coruña el día 30 de septiembre de 1906 en la solemne inauguración de la Real Academia Gallega.
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Data de publicación (01)
1906