Iconografía pondaliá

Manuel Murguía
Autor/a
Manuel Lugrís Freire
Autor/a

Sinopse

Dedicado o Día das Letras Galegas deste ano de 1965 a lembrar a obra do egrexio poeta Eduardo Pondal, coidou a Corporación xusto e axeitado recordar tamén a súa figura, reproducindo e espallando a serie de retratos fotográficos que compoñen este libriño. Neles cobran expresión e acento os diversos momentos da vida do esgrevio poeta bergantiñán. A fermosura da alma do "cantor do eido noso" asoma e avivece nidiamente en todas e cada unha das imaxes que forman esta galería iconográfica.

Edición realizada co gallo do Día das Letras Galegas de 1965.

 

Contido:

  • Introito xustificativo
  • Iconografía pondaliá
  • Retratos literarios de Pondal
    1. Manuel Murguía
    2. Manuel Lugrís Freire
Cuberta para Iconografía pondaliá
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Número de depósito legal (17)
C. 74-1965
Data de publicación (01)
1965