Vals brillante; Improvisación; Elegía; Andantino con variaciones (para piano)

Marcial del Adalid
Autor/a

Sinopse

As composicións que na presente edición ven a luz corresponden ao fondo de obras de Marcial del Adalid que a Real Academia Galega posúe por doazón xenerosa da filla do insigne músico coruñés, dona María del Adalid Garrido.

O traballo de selección que a Real Academia Galega realizou dános as trinta e dúas páxinas impresas que van a continuación. Poderían ser publicadas algunhas máis pero o importante é dicir que hai un compositor romántico español, da Coruña, chamado Marcial del Adalid que, polo menos en canto ao piano se refire, pode significar algo nesa lagoa que certamente existe canto ao piano do novo romanticismo musical de España. Tempo haberá de volver sobre o tema e de tratar de seguir resucitando aqueloutras páxinas súas que o merezan.

Cuberta para Vals brillante; Improvisación; Elegía; Andantino con variaciones (para piano)
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Número de depósito legal (17)
C. 229-1965
Data de publicación (01)
1965