Breviario antológico de la literatura gallega contemporánea

Ricardo Carballo Calero
Editor/a

Sinopse

Para corresponder dalgún modo ao interese suscitado entre o público español de fala non galega pola literatura contemporánea na lingua de Rosalía de Castro e atendendo ao desexo expresado por numerosos profesionais do ensino, que senten a necesidade de dispoñer dunha selección de textos con tradución castelá e noticia dos autores, a Real Academia Galega tomou o acordo de editar as páxinas que seguen. Nelas recolléronse mostras da obra dalgúns dos máis destacados escritores entre os moitos que ilustraron a poesía e a prosa galegas desde o Renacemento romántico ata os nosos días.

Cuberta para Breviario antológico de la literatura gallega contemporánea
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
B. 25396-1966
Data de publicación (01)
1966