Avanzos no coñecimento da xeomofoloxía de Galicia

Uxio Torre Enciso
Autor/a
Isidro Parga Pondal
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción pública e resposta do académico numerario D. Isidro Parga Pondal, o día 24 de outono de 1970.

Cuberta para Avanzos no coñecimento da xeomofoloxía de Galicia
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
C. 524-1970
Data de publicación (01)
1970