Avanzos no coñecimento da xeomofoloxía de Galicia

Uxío Torre Enciso
Autor/a
Isidro Parga Pondal
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Uxío Torre Enciso e resposta do excelentísimo señor don Isidro Parga Pondal.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 24 de outubro de 1970 no Paraninfo do Instituto de Ensino Medio Feminino da Coruña.

Cuberta para Avanzos no coñecimento da xeomofoloxía de Galicia
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
C. 524-1970
Data de publicación (01)
1970