A crisis da universidade europea

Enrique Vidal Abascal
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Enrique Vidal Abascal e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 27 de marzo de 1971 no Salón de actos da Reunión de Artesáns da Coruña.

Cuberta para A crisis da universidade europea
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
VG. 2-1971
Data de publicación (01)
1971