Discursos leídos ante la Real Academia Gallega en la recepción pública del señor D. Manuel Díez Sanjurjo

Manuel Díez Sanjurjo
Autor/a
Francisco Tettamancy
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Manuel Díez Sanjurjo, co título “Epílogo de la historia del fuero de Allariz”, e resposta do excelentísimo señor don Francisco Tettamancy.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 20 de xuño de 1908 no Salón de actos do concello de Ourense.

Cuberta para Discursos leídos ante la Real Academia Gallega en la recepción pública del señor D. Manuel Díez Sanjurjo
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Data de publicación (01)
1908