Rosalía de Castro precursora da fala

Victoriano Taibo
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Victoriano Taibo García e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 15 de outubro de 1948 no Salón de Actos do Pazo Municipal da Coruña.

Cuberta para Rosalía de Castro precursora da fala
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
VG. 184-1972
Data de publicación (01)
1972