Rosalía de Castro precursora da fala

Victoriano Taibo
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o 15 de outubro de 1948 na súa recepción pública por don Victoriano Taibo García, e resposta de don Ramón Otero Pedrayo

Cuberta para Rosalía de Castro precursora da fala
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
VG. 184-1972
Data de publicación (01)
1972