Da épica na Galicia medieval

Xosé Filgueira Valverde
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Sinopse

Discurso de ingreso como membro de número da Real Academia Galega do ilustrísimo señor don Xosé Filgueira Valverde e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número. No acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en el noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución o presidente, Manuel Casás.

Xosé Filgueira Valverde formaba parte deste grupo de académicos, exentos da presentación do seu discurso pola entrada en grupo. Non obstante, presentou o discurso regulamentario do que esta é a primeira edición.

Cuberta para Da épica na Galicia medieval
Categorías

Detalles sobre este monográfico

ISBN-10 (02)
84-600-5884-0
Número de depósito legal (17)
VG. 198-1973
Data de publicación da versión impresa (19)
1973