Escolma de poemas

Ramón Cabanillas
Autor/a
Ricardo Carballo Calero
Editor/a literario/a

Sinopse

Cabanillas foi versificador nato. Semella que naceu versificando. Semella que, como lle acontecía a Ovidio, tería que prometer en verso non versificar, se algo puidera inducilo a formular tal promesa. Porque o que teimaba dicir, saíalle en verso.

Escolma de textos e introdución biográfica de Ramón Cabanillas realizadas por Ricardo Carballo Calero co gallo do Día das Letras Galegas de 1976.

 

Contido

 • Limiar
 • Escolma
  • Da terra
   • Sono dourado
   • A sombra do pinal
   • A calzada de Cambados
   • O casal de Caticovas
   • O cruceiro do monte
   • Diante dunha cunca de viño espadeiro
   • A tecedeira
   • Terras de Dozón
   • Os pinos saudosos
   • A campaíña
   • A despedida do Rei Artur
   • Na morte de Castelao
   • O galo negro
   • Novo día
   • A rosa que sangra
   • ¡Irlanda!
  • Do amor
   • Ás miñas costas, calada
   • Eu tiña unha arela
   • ¡Amor, eterna inquedade
   • ¡A soñar dinche un bico!
   • ¿Qué foi, qué foi daquel galán fermoso
   • Teño un teu retratiño
   • Os beizos que te bicaron
  • Da vida
   • Un vello franciscano
   • Camiño longo
   • Desque a morte
   • Agoíña milagreira
  • Da fe
   • Hestoria do bendito San Amaro
   • O santo de Asís en Compostela
   • Inmolat Deo Patri
Cuberta para Escolma de poemas
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
C. 225-1976
Data de publicación (01)
1976