A xeración do 16

Ramón Villar Ponte
Autor/a
Ramón Cabanillas
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 16 de xuño de 1951 na súa recepción, por Don Ramón Villar Ponte e resposta de Don Ramón Cabanillas Enríquez.

Cuberta para A xeración do 16
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
C. 1027-1977
Data de publicación (01)
1977