A xeración do 16

Ramón Villar Ponte
Autor/a
Ramón Cabanillas
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Ramón Villar Ponte e resposta do excelentísimo señor don Ramón Cabanillas.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 16 de xuño de 1951 na sede da Real Academia Galega, no Pazo municipal da Coruña.

Cuberta para A xeración do 16
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
C. 1027-1977
Data de publicación (01)
1977