Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 2ª edición

Real Academia Galega
Editor/a

Sinopse

Os textos correspondentes ás normas que aquí se recollen foron aprobados pola Real Academia Galega nas súas xuntanzas de 15 de febreiro de 1970 e 4 de xullo de 1971.

Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 2ª edición
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
C. 1023-1977
Data de publicación (01)
1977