A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais

Miguel Anxo Arauxo Iglesias
Autor/a
Ramón Piñeiro
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Miguel Anxo Arauxo Iglesias e resposta do excelentísimo señor don Ramón Piñeiro.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 30 de maio de 1980 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para A igrexa de Mondoñedo nas súas sinodais
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Data de publicación (01)
1980