Saudades gallegas: versos de Valentín L. Carvajal

Valentín Lamas Carvajal
Autor/a

Sinopse

Saudades gallegas, de Valentín Lamas Carvajal publicouse no ano 1880. A súa primeira edición saíu do prelo nos talleres tipográficos de La Propaganda Gallega en Ourense, nun volume de cento vinte e dúas páxinas que unicamente inclúe dezanove poemas. É o oitavo libro de Lamas Carvajal.

A presente edición é unha reprodución facsimilar desta primeira edición, conmemorativa do 75 aniversario da fundación da Real Academia Galega.

Cuberta para Saudades gallegas: versos de Valentín L. Carvajal
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-600-2477-4
Número de depósito legal (17)
VG. 427-1981
Data de publicación (01)
1981