Nova aproximación a unha filosofía da saudade

Andrés Torres Queiruga
Autor/a
Ramón Piñeiro
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Andrés Torres Queiruga e resposta do excelentísimo señor don Ramón Piñeiro.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 20 de xuño de 1980 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para Nova aproximación a unha filosofía da saudade
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-600-2545-4
Número de depósito legal (17)
VG. 25-1982
Data de publicación (01)
1982