Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: [3ª ed.]

Real Academia Galega
Autor/a
Instituto da Lingua Galega
Autor/a

Sinopse

As presentes normas constitúen o acordo da Real Academia Galega e do Instituto da Lingua Galega en materia de unificación ortográfica e morfolóxica.

A comisión que elaborou o relatorio, guiada polos principios expostos na introdución, tivo en conta as normas achegadas por cada unha das institucións, pero considerou oportuno revisalas e amplialas en puntos insuficientemente tratados nas respectivas normativas, así como incorporar outros que non foran nunca obxecto de normativización.

O relatorio foi aprobado nunha sesión conxunta da Real Academia Galega e do Instituto da Lingua Galega o 3 de xullo de 1982.

Cuberta para Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: [3ª ed.]
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-7191-283-X
Número de depósito legal (17)
VG. 80-1982
Data de publicación (01)
1982