Manoel Leiras Pulpeiro: vida e obra: escolma de textos

Manuel Leiras Pulpeiro
Autor/a
Xosé Trapero Pardo
Editor/a literario/a

Sinopse

Manuel Leiras Pulpeiro, no eido das letras galegas, é, non soamente un poeta ilustre, senón tamén un buscador e un catador incansábel de todo xiro idiomático das xentes que, desde as terras de Abadín ata a Costa luguesa, viven nas faldras de outas montañas, nas ribeiras dos ríos, nos vales e nas beiras do Cantábrico. Xentes que adoitan un xeito de expresión de clara orixinalidade, inda que nalgunhas locucións sexa doado rastrear a influencia do bable pola proximidade de Asturias.

É, pois, Leiras, un poeta que podemos chamar do social, do costumista, pero tamén un estilista da linguaxe e de maneira especial do falar que se emprega nunha zona grande do Norte da provincia de Lugo.

Escolma de textos e introdución biográfica de Manuel Leiras Pulpeiro realizadas por Xosé Trapero Pardo co gallo do Día das Letras Galegas de 1983.

 

Contido:
- Biografía de Leiras Pulpeiro
- Escolma de textos
- Os poemas
- Adiviñanzas
- Refráns
- Frases
- Bibliografía
- Vocabulario

Cuberta para Manoel Leiras Pulpeiro: vida e obra: escolma de textos
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-600-3152-7
Número de depósito legal (17)
VG. 149-1983
Data de publicación (01)
1983