Aquilino Iglesia Alvariño: vida e obra. Escolma de textos

Aquilino Iglesia Alvariño
Autor/a
Antonio Fraguas Fraguas
Editor/a literario/a

Sinopse

Aquilino na súa vida de ensinante mostrou plenísima vocación á que se xunguía o seu saber e a súa creación literaria. Foi un magnífico Profesor, eximio poeta, eminente filólogo e esclarecido tradutor. Galicia débelle a este escritor a defensa máis singular da súa lingua falante, pola recollida de palabras, polos seus estudos e polo garboso emprego en toda a súa obra tanto poética como de tradución. Por tantos méritos é moi xusto que Galicia lle dedique este recordo do Día das Letras Galegas.

Escolma de textos e introdución biográfica de Aquilino Iglesias Alvariño realizadas por Antonio Fraguas co gallo do Día das Letras Galegas de 1986.

 

Contido:
- Aquilino Iglesia Alvariño
- Escolma

  • De Corazón ao vento
  • De Cómaros verdes
  • De De día a día
  • De Lanza de soledá
  • De Segunda vocación de Adrián Silva
Cuberta para Aquilino Iglesia Alvariño: vida e obra. Escolma de textos
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-600-4351-7
Número de depósito legal (17)
VG. 113-1986
Data de publicación (01)
1986