Vida e obra de Francisco Añón

Vida e obra de Francisco Añón

Descargas

Colección

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87819-00-1

Número de depósito legal (17)

PO. 10-1991

Data de publicación (11)

1991

Autores/as

Fernando Bel Ortega
Autor/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a

Resumo

Na tese doutoral do profesor Bel amósase ao lector o corpus, hoxe por hoxe máis extenso, da obra poética de Añón: 153 composicións, das cales 14 son inéditas. Ademais do mérito cuantitativo, non pequeno, o corpus ofrecido por Bel contén outras achegas, algunhas tan valiosas como a datación, en 1845, dunha composición tan importante como “Recordos da infancia”. A partir do estudo e da edición do profesor Bel Ortega estamos en condicións bastante precisas para facer unha lectura axeitada da obra literaria de Añón e para precisar a súa presenza e a súa incidencia dentro do noso Prerrexurdimento.

Tese de doutoramento presentada por Fernando Bel Ortega, baixo a dirección do Dr. D. Xosé Luís Couceiro Pérez, profesor titular de Literatura Galega na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela. Setembro de 1985.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.