Fermín Bouza-Brey

Fermín Bouza-Brey

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-604-2854-0

Número de depósito legal (17)

VG. 294-1992

Data de publicación (11)

1992

Autores/as

Fermín Bouza-Brey Trillo
Autor/a
Carlos Casares
Editor/a literario/a

Resumo

Clasificar a Fermín Bouza-Brey como poeta da escola neotrobadoresca significa condenalo a non ser comprendido. Para estudalo parece máis xusto partir da súa condición de poeta culto. Esa circunstancia explica mellor os propósitos da súa poesía, que nada teñen que ver coa restauración do pasado, senón coa vontade de construír unha linguaxe poética coidada e esteticamente eficaz, posta ao servizo ademais dunha intención expresiva e literaria moderna.

Escolma de textos e introdución biográfica de Fermín Bouza-Brey realizadas por Carlos Casares co gallo do Día das Letras Galegas de 1992.

 

Contido

 • LIMIAR
 • Nao senlleira
  • ¡Quén dera ser nao senlleira!
  • Lelías ao teu ouvido
  • Troba infinita
  • Triadas no mar e na noite
  • Teño unha estrela
  • Descordo pra ben muiñar
  • Clamor na encrucillada
  • Troba das sete naos
  • Tenzón co malvís amigo
  • Na morte de Julio Brumbeck Reguera
  • Temas en corazón
  • Temas da fonte agachada
  • Cántiga cívica
  • O escordeonista
  • No anal de Manoel Antonio
  • Parranda mariñeira
  • Regueifa
  • Gándara
  • Eu teño un compadre
 • Seitura
  • A Emilia
 • Seitura
  • Seitura
 1. Degaros
  • Candea eterna
  • O pescador de baleas brancas
  • Dende a armórica
  • Paráfrasis de Virxilio
  • Nocturno
  • As augas esquencidas
 2. De volta en volta
  • Roda pra nenas tristes
  • Tópico no porto
  • Agarimo
  • San Benitiño de Lérez
  • Cruceiro
  • Falas da doce meniña
  • Si cadra un día en ti
  • Visita de cántigas
 3. Laios
  • Quinta-feira maior
  • No cemiterio de Cortegada de Miño
  • Na morte do mozo erudito Xurxo Lourenzo
  • A barca da saudade
 4. Louvores e panxoliñas
  • Nadal
  • Panxoliña
  • Gozos a divina peleriña
  • Louvores ao señor Santiago
 5. Retrincos
  • Lectura autumnal
  • Serán en Esposende
  • Dende o outo Laraño
  • Godallo choutador
  • Rego de inxenuo rumor
 6. Sonetos
  • A Rosalía
  • A Otero Pedrayo
  • No pasamento de Baldomir
  • Ao poeta canario Luís Diego Cuscoy
  • Diante do mar de Cambados

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.