Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 8ª ed

Normas_1989

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-600-3309-0

Número de depósito legal (17)

VG. 317-1989

Data de publicación (11)

1989

Autores/as

Real Academia Galega
Autor/a
Instituto da Lingua Galega
Autor/a

Resumo

As presentes normas constitúen o acordo da Real Academia Galega e do Instituto da Lingua Galega en materia de unificación ortográfica e morfolóxica.

A comisión que elaborou o relatorio, guiada polos principios expostos na introdución, tivo en conta as normas achegadas por cada unha das institucións, pero considerou oportuno revisalas e amplialas en puntos insuficientemente tratados nas respectivas normativas, así como incorporar outros que non foran nunca obxecto de normativización.

O relatorio foi aprobado nunha sesión conxunta da Real Academia Galega e do Instituto da Lingua Galega o 3 de xullo de 1982.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.