Luis Seoane: vida e obra literaria

Luis Seoane

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-03-6

Número de depósito legal (17)

C. 527-1994

Data de publicación (11)

1994

Autores/as

Luís Seoane
Autor/a
Marino Dónega
Editor/a literario/a

Resumo

Luís Seoane sabía que toda arte auténtica vén sendo coma unha hermenéutica aplicada á comprensión do mundo e da existencia. E sabíao tanto que o propio Seoane deixou escrito que toda a súa obra “pintada ou escrita” constituía “un intento de acada-la súa salvación”.

Acadouna? A resposta será positiva se reparamos na festa hoxe institucionalizada, conmemorativa, a el dedicada, do Día das Letras Galegas.

Escolma de textos e introdución biográfica de Luís Seoane realizadas por Marino Dónega co gallo do Día das Letras Galegas de 1994.

 

Contido

 • LIMIAR
  Marino Dónega
 • LUIS SEOANE VIDA E OBRA LITERARIA
  • Nacemento na emigración
  • Estudiante en Santiago
  • Avogado na Coruña
  • Exiliado en Buenos Aires
  • Aquí e acolá
  • E, definitivamente, na literatura galega
 • BIBLIOGRAFIA
 • ESCOLMA DE TEXTOS
 • POESÍA
  • Fardel do eisilado (1952)
   • Adicatoria e crida
   • O pintor eisilado
   • Dende o Highland Princess
   • As sociedades
   • Volta do vello emigrante
  • Na brétema, Sant-Iago (1956)
   • Limiar
   • Bernardo o físico
   • O mestre das platerías
   • O cabaleiro vagamundo
   • Oración do artista que volta
  • As cicatrices (1959)
   • Adicatoria
   • A Medamus
   • Silenzo
   • Ollade a Galiza
  • A maior abondamento (1972)
   • Aquelas vella e os corvos
   • Outro canto os emigrantes
 • TEATRO
  • O irlandés astrólogo (1980). Edición galega
   • Limiar
 • ENSAIO
  • Comunicacións mesturadas (1973)
   • Do arte galego
   • Un teatro popular galego
   • Galeguismos no linguaxe dos arxentinos
   • Un cine galego

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.