A vontade de estilo na fala popular

A vontade de estilo na fala popular

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-7492-722-6

Número de depósito legal (17)

C. 83-1995

Data de publicación (11)

1995

Autores/as

Rafael Dieste
Autor/a
Domingo García-Sabell
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Rafael Dieste e resposta do excelentísimo señor don Domingo García-Sabell.

O solemne acto académico celebrouse o 18 de abril de 1970 no Salón de Actos da Reunión de Artesáns da Coruña. Na súa alocución, o autor rianxeiro fala da gramática normativa e mais da tradición lingüística popular galega, analizando a situación sociolingüística do momento. Na súa resposta, Domingo García-Sabell define o discurso de Dieste do seguinte xeito: “Se me preguntasen en que consiste a nódea derradeira de Rafael Dieste eu esquematizaríaa dicindo: Rafael Dieste representa a comunicación total coa realidade total”.

O discurso xa fora publicado en 1971 por Ediciós do Castro. Este volume é unha edición conmemorativa do Día das Letras Galegas de 1995, dedicado a Rafael Dieste.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.