Ánxel Fole: escolma de textos

Anxel Fole

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-07-9

Número de depósito legal (17)

VG. 367-1997

Data de publicación (11)

1997

Autores/as

Anxel Fole
Autor/a
Carlos Casares
Editor/a literario/a

Resumo

Desde que se publicaron os seus primeiros libros na década dos anos cincuenta, Ánxel Fole pasou a ser un dos narradores galegos máis apreciados polos lectores. Os seus relatos, que el quixo que tivesen as maneiras e o estilo dos contos populares, situaron o seu autor nun lugar preeminente na literatura do século XX.

Escolma de textos e introdución biográfica de Ánxel Fole realizadas por Carlos Casares co gallo do Día das Letras Galegas de 1997.

 

Contido

 • Semblanza de Ánxel Fole
 • RELATOS
  • Á lus do candil
   • Terra do Caurel
   • A caixa de morto
   • O documento
  • Terra brava
   • O arreguizo
   • Cara de lúa
  • Contos da néboa
   • O galo
   • De cómo me atopei co demo en Vigo
  • Historias que ninguén cre
   • Tracatrá, tracatrá, tracatrá
 • ARTIGOS
  • Amigos na paisaxe
  • O Carril dos Loureiros
  • A loita pola língoa
  • Paisaxe e saudade
  • A Cova Céltiga
  • Concencia da Galicia
  • Aquel outro don Ramón
  • Lois Pimentel, home da vila
  • Alto en Lugo
  • Carlos Maside García
  • Eu vivín nunha casa dickensiana. Charles Dickens universaliza o humorismo

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.