Reflexións crítico-eruditas e sentimentais sobre a lingua

Reflexións crítico-eruditas e sentimentais sobre a lingua

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-16-8

Número de depósito legal (17)

VG. 343-1999

Data de publicación (11)

1999

Autores/as

Ramón Lorenzo
Autor/a
Constantino García
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Ramón Lorenzo e resposta do excelentísimo señor don Constantino García.

O solemne acto académico celebrouse o 7 de maio de 1999 no Salón de Actos da Real Academia Galega. Na súa alocución, Ramón Lorenzo fai unha lembranza do seu percorrido lingüístico vital, e explica a súa opinión respecto á situación sociolingüística e mais ao proceso de normativización do galego.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.