Ramón Cabanillas, Manuel Antonio e o mar de Arousa: dúas singraduras na construcción dun idioma para unha patria

Ramón Cabanillas, Manuel Antonio e o mar de Arousa

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-18-4

Número de depósito legal (17)

VG. 708-1999

Data de publicación (11)

1999

Autores/as

Francisco Fernández Rei
Autor/a
Antón Santamarina
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Francisco Fernández Rei e resposta do excelentísimo señor don Antón Santamarina Fernández.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 25 de setembro de 1999 no Salón de Actos do Instituto de Ensinanza Secundaria “Ramón Cabanillas” de Cambados.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.